W świecie nierzeczywistym, w którym wszystko jest rzeczywiste...